Scheikunde

Scheikunde is Chemie

Hoe ziet een bijles scheikunde eruit:
Vragen van de leerling beantwoorden.
Parate kennis benoemen, zoals symbolen, valenties en chemische formules.
De leerling zal deze van buiten moeten leren. Je kunt tijdens een proefwerk niet alles opzoeken in de BINAS, want dan kom je tijd tekort.
Stapsgewijze aanpak van lastige vraagstukken. (receptmethode).
Veel oefenen door het maken van de opdrachten en de oefentoetsen.