Economie/M&O

Economie

begrippen uitleggen, rekenvaardigheden en wiskundige formules toepassen. Goed lezen van de opdracht en een plan van aanpak maken.

M&O

kostprijsberekeningen, balans lezen/maken, kengetallen ect.